Sufraco

Svenska Engelska

KÖPVILLKOR

Här hittar du intressant information om vad som gäller när du handlar hos oss. Titta också under rubriken ”Om våra produkter” för ytterligare detaljer.

Beställning

Beställningar tas emot, med fördel via internet, men kan också göras per telefon eller email till kundservice@sufraco.se. Gå till ”Kontakta oss”- knappen för komplett information.

Priser / antal

Alla priser som anges på våra sidor är per styck (Obs! ej per förpackning) & exkl. moms o frakt. Fraktkostnad tillkommer på samtliga beställningar, enligt det beräkningssätt som gäller för valt leveranssätt. Priset som gäller vid beställningstillfället gäller även vid leveranstillfället. Vi reserverar oss rätten att utan föregående avisering, ändra antal beställda artiklar när det antal som beställts inte motsvarar antal i förpackningen. Antal i förpackningen visas för varje artikel i webbkatalogen. Förpackningar delas ej.

Minimiorder

Det antal ni beställer per artikel måste motsvara det som anges i webbkatalogen. Förpackningar delas ej. För uppstartsorder för ny kund gäller en minimigräns på 5000 kr. Leveranstider För de artiklar som är standard i de olika kollektionerna är leveranstiden från omgående till upp till 10 dagar med reservation för tillfälligt slutsålda artiklar då leveranstiden kan vara upp till 6 veckor. För det övriga sortimentet är leveranstiden 4 till 12 veckor. Om du som köpare anser att leveransen dröjer på sådant sätt att du ej längre önskar leverans av ordern är det på ditt ansvar att nämnda order skiftligt avbeställs i enlighet med dessa Köpevillkor innan effektuering av ordern sker. Notera att order som blivit utlevererad från vårt system av självklara skäl ej kan annulleras. Obs! v.g se särskilda villkor för icke standardartiklar i paragraf ”Avbeställning”.

Leveranser

Alla leveranser sker från Sverige med av oss vald speditör. Det är på köparens ansvar att tillse att den adress som uppgivits till oss vid beställningstillfället är korrekt. Det är viktigt att eventuell transportskada anmäls direkt till speditören vid mottagandet av leveransen men senast inom 5 dagar från mottagandet. Köparen skall dessutom informera oss skriftligt om vad som hänt och bekräfta att anmälan har gjorts till speditören inom rätt tid. Förändring av order Kund äger,fram till den punkt ordern effektuerats, rätt att utan kostnad för denne annat än prisskillnad på vara, förändra sin order, dock med reservation för artiklar som inte hör till standardkollektionen och inte lagerföres av oss i Sverige. Vid ändring av vara på order gäller det pris som är aktuellt vid tillfället för ändringen. Notera att order som redan levererats ut från vårt system av självklara skäl ej kan ändras.

Avbeställning

Avbeställning av order är möjlig utan kostad för kund fram till den tidpunkt ordern effektuerats. Effektuering sker vanligtvis genom att faktura och frakthandlingar skapas. Avbeställning efter det att ordern effektuerats är ej möjlig. Du som kund är, när vi effektuerat din order, i samtliga fall skyldig att ta emot försändelsen. Avbeställning av icke lagervara, som speciellt beställts för kund, är inte möjlig efter det att vi beställt samma vara från vår leverantör. En avbeställning är ej giltig förrän bekräftelse från oss härom mottagits.

Returer/Reklamationer

Eventuell reklamation av en artikel (annat är transportskada) skall göras till oss inom 3 dagar efter det att leveransen har mottagits. Reklamationer som görs efter den angivna tiden kan tyvärr ej beaktas. Eventuell retur av defekt artikel måste först godkännas av oss. Ej godkända returer mottages ej. Information Vi förbehåller oss för tryckfel, fel i information, samt fel i specifikation, på samtliga i vårt sortiment förekommande artiklar och tjänster. All bildinformation på våra sidor skall ses som illustrationer, och vi kan ej heller garantera att bild återger varans exakta utseende, färg eller beskaffenhet.

Tvist

Eventuell tvist hänskjutes till svensk Domstol.

Force Majeure

I händelse av krig, naturkatastrof, stridsåtgärder på arbetsmarknaden, myndighets beslut, uteblivna leveranser från underleverantörer, fördyrande omständigheter, samt därmed jämförbar händelse utanför vår kontroll vilken ej skäligen kunnat förutses, och påverkar ingångna avtal samt utfästelser från vår sida, som gör att vi ej kan hålla nämnda avtal/utfästelse, skall utgöra grund till att vi befrias från våra förpliktelser att fullgöra nämnda avtal.